ชิงแชมป์ประเทศไทย 2563

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

____ตามที่สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย คงเหลือรอบชิงชนะเลิศไว้นั้น ทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศแจ้งว่า จะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2563 ณ Blu-O รัชโยธิน ตามกติกาการแข่งขัน

            นักกีฬาชาย ที่ผ่านการแข่งขันในรอบที่ 1 นักกีฬา 8 คน รวมกับตัวยืน 4 คน และเนื่องจาก นายอัจฉริยะ เช็ง สละสิทธ์ในการลงแข่งขัน (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563) นักกีฬาสำรองอันดับ 1 รวมผ่านรอบคัดเลือก 9 คน รวมนักกีฬาทีมชาติ ชุดซีเกมส์ 3 คน รวม 12 คน เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 เกมส์ นักกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด จากจำนวน 12 เกมส์ จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 และรองตามลำดับ
            นักกีฬาหญิง 8 คน (รอบคัดเลือก 6 คน + ตัวยืน 2 คน) นางสาวญาณี แซ่เบ๊ ตัวยืนสละสิทธิ ตัวสำรองอันดับ 1 เข้าร่วมแข่งขันแทน กติกา เช่นเดียวกับนักกีฬาชาย รวม 12 เกมส์
            นักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 8 คน แข่งขัน 12 เกมส์ จะทำการแข่งขันพร้อมกับนักกีฬา Open หญิง
            นักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 8 คน แข่งขัน 12 เกมส์ จะทำการแข่งพร้อมกับนักกีฬา Open ชาย

หมายเหตุ         ในกรณีนักกีฬาแข่งขันหลายประเภทจะนำเอาคะแนนที่แข่งขัน มาพิจารณาร่วม
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจำนวนคนมากเข้าร่วมแข่งไปในแต่ละรอบ

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เข้ารอบแข่งขัน
ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

นักกีฬารายงานตัวเวลา 12.00 น. – 12.30 น.
(นักกีฬามารายงานตัวไม่ทันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
                 ประเภท Open หญิง / เยาวชนไม่เกิน 18 ปี
                                  1. นางสาว กรรตพร          สิงหบุบผา
                                  2. นางสาว นภัสภรณ์        ฉัตรไชยศริ
                                  3. นางสาว รมิตา               สารทอง (เยาวชน 18/21 ปี)
                                  4. นางสาว วาสนา            สกุลรัตน์
                                  5. นางสาว ปิ่นมนัส          คำชัยภูมิ (เยาวชน 21 ปี)
                                  6. นางสาว ศริยา              ช่องวารินทร์
                                  7. นางสาว ธิติมา              ทองสะอาด
                                  8. นางสาว พิชชาภา         เรืองศิริ
                                  9. นาย วิลินกร                 เกล็ดแก้ว (เยาวชน 18/21 ปี)
                                  10. นาย ฌาน                  อารีย์กุล (เยาวชน 18 ปี)
                                  11. นาย ณัฐวัฒน์              รสิเสฏฐกุล (เยาวชน 18 ปี)
                                  12. นาย ภคพล                กุลกรินิธรรม (เยาวชน 18 ปี)
                                  13. นาย โฆสิต                 พรหมธาราวงศ์ (เยาวชน 18 ปี)
                                  14. นาย กรพล                กุลกรินิธรรม (เยาวชน 18 ปี)
                                  15. นาย นนทพันธ์            สารทอง (เยาวชน 18 ปี)
                                  16. นางสาว ชวกร            วุฒิ (PACER)

นักกีฬารายงานตัวเวลา 16.00 น. – 16.30 น.
(นักกีฬามารายงานตัวไม่ทันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
                 ประเภท Open ชาย / เยาวชนไม่เกิน 21 ปี
                                  1.นาย ญาณพล              ลาภอาภารัตน์
                                  2. นาย อรรณพ              อารมณ์สราญนนท์
                                  3. นาย สุรศักดิ์               มานุวงศ์
                                  4. นาย สิทธิพล             คุณอักษร
                                  5. นาย ศุภกฤต              วันทาสุข (เยาวชน 21 ปี)
                                  6. นาย ภาวัช                 อึ้งตระกูล
                                  7. นาย ลภัสดนัย            ชูแสง (เยาวชน 21 ปี)
                                  8. นาย ณภัทร                บุษปนิกรกุล (เยาวชน 21 ปี)
                                  9. นาย เทวกร                อ่างเงิน
                                  10. นาย พลกฤต            ธนะสังข์
                                  11. นาย ภานุรุจ               วิไลลักษณ์
                                  12. นาย สหรัฐ                ปิยะสกุลชัย
                                  13. นาย ชนาธิป             เปรมปรีดิ์ (เยาวชน 21 ปี)
                                  14. นาย ภูธน                 บุษปนิกรกุล (เยาวชน 21 ปี)

***หมายเหตุ***
                 – นักกีฬาที่โยน 2 ระดับให้โยนรอบที่สมาคมแจ้งชื่อ ส่วนคะแนนจะโยกไปที่รอบต่อไป
                 – ขอความร่วมมืองดผู้ติดตาม และกองเชียร์เข้าร่วมการชมการแข่งขันภายในสนามการแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2563 ณ Blu – O Rhythm & Bowl รัชโยธิน

เวลา

ประเภท

จำนวนเกม

13.00 น.- 16.00 น.โอเพ่น หญิง และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี12 เกมส์
16.00 น.- 17.00 น.ทำความสะอาดเลน/ลงน้ำมัน
17.00 น.- 20.00 น. โอเพ่น ชาย และเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี12 เกมส์

______สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันรายการ การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563  และการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาย ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง  โดยพิจารณาเข้าร่วมโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขัน Asian Championship 2020 ณ ประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ นักกีฬาชาย อันดับ 1 และนักกีฬาหญิง อันดับ 1 จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  เข้าร่วมการแข่งขัน 46th MWA – Singha Thailand International Open Tenpin Bowling Championship 2020 ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ต่อไป
สิทธิพิเศษจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
____1. นักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี เป็นการคัดเลือกตัว เดินทางไปแข่งขัน World Youth Championship 2020 ณ เมือง Lima ประเทศ Peru ระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2563
____2. นักกีฬาชุด Open เป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาชุด Asian Indoor Game ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 และ Asian Championship ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2563
____3. นักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Junior Championship ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม (งบอยู่ระหว่างพิจารณา)

กติกาการแข่งขัน
ประเภท โอเพ่น ชาย / หญิง
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
ประเภทอาวุโส
ประเภททีม (ชมรม) รายชื่อทีม

ตารางการแข่งขัน

วันที่

เวลา

ประเภท

สนามแข่งขัน

Pattern น้ำมัน

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 10.00 น. ประเภททีม (ชมรม)

นิวสตาร์โบว์ล
อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

น้ำมันกลาง
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 16.00 น. เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส

นิวสตาร์โบว์ล
อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

น้ำมันกลาง
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม13.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

TPD บางบอน

น้ำมันสั้น
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม13.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

TPD บางบอน

น้ำมันยาว
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม14.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

Blu-O รัชโยธิน

น้ำมันกลาง

ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเภททีม(ชมรม)
ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู่ผสม
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 1
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 2
ประเภททีม 4 คน
คะแนนรวม

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2563
โอเพ่น หญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
โอเพ่น ชาย
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี