THAILAND SERIES & THAILAND TOUR 2021

____สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Series & Thailand Tour 2021 ประจำปี 2564
– MWA – T้hailand series 2021 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และนักกีฬาอาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ TPD Bowl บางบอน เริ่มการแข่งขัน เวลา 12.00 น. เลื่อนการแข่งขัน
– SINGHA – Thailand series 2021 ประเภทโอเพ่น โอเพ่น ชาย/หญิง (บวก/ลบ แต้มต่อ) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ Blu – O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น. เลื่อนการแข่งขัน
– SINGHA Professional Thailand Tour 2021 ประเภท โอเพ่น ชาย/หญิง (บวก/ลบ แต้มต่อ)
รอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26, วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น.
รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เริ่มแข่งขัน เวลา 13:00 น.
ณ Blu – O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน
เลื่อนการแข่งขัน

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
MWA – Thailand Series 2021 ประจำปี 2564
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี
และนักกีฬาอาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป
ชาย / หญิง
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการแข่งขัน
ณ TPD Bowl บางบอน
เริ่มการแข่งขัน เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียน เวลา11.30 น.
แข่งขัน 2 รอบ รอบละ 6 เกมส์

กติกาการแข่งขัน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และ อาวุโส

ผลการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนอาวุไม่เกิน 21 ปีประเภทอาวุโส
รอบที่ 1รอบที่ 1
รอบที่ 2รอบที่ 2
รวมรวม

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
SINGHA – Thailand Series 2021 ประจำปี 2564
ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง (บวก/ลบ แต้มต่อ)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการแข่งขัน
ณ Blu – O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน
เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น.
ลงทะเบียน 10.30 น.
แข่งขัน 2 รอบ รอบละ 6 เกมส์

กติกาการแข่งขัน ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง

ผลการแข่งขัน
ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง
รอบที่1รอบที่2
รวม รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
SINGHA – Professional Thailand Tour 2021
ประเภท โอเพ่น ชาย/หญิง (บวก/ลบ แต้มต่อ)
รอบคัดเลือก
รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการแข่งขัน
รอบที่ 2 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการแข่งขัน
แข่งขันวันละ 6 รอบ รอบละ 3 เกมส์
เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เลื่อนการแข่งขัน
เริ่มการแข่งขัน เวลา 13.00 น.
ณ สนาม Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน

กติกาการแข่งขัน ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง

ผลการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
รอบที่1รอบที่2รอบที่3
รอบที่4รอบที่5รอบที่6
คะแนนรวมคะแนนเข้ารอบ stepstep รอบชิง
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
รอบที่1รอบที่2รอบที่3
รอบที่4รอบที่5รอบที่6
คะแนนรวมคะแนนเข้ารอบ stepstep รอบชิง
คะแนนเข้ารอบ ชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่2รอบที่3รอบที่4