ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

____สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 สนามที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กฎและกติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันการประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 จะประกอบด้วย  การแข่งขัน 4 สนาม (รวมรอบชิงชนะเลิศ)
2. แต่ละสนามจะมีแชมป์ของแต่ละสนามเพื่อนำมาชิงชนะเลิศอีกครั้ง (หลังจบ การแข่งขัน   ในสนามที่ 4)
3. วันเวลา และกติกาการแข่งขัน จะมีการยืนยันก่อนการแข่งขันแต่ละสนามล่วงหน้า 1 เดือน
4. กติกาการแข่งขัน สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

สนามที่ 1

วัน / เดือนเวลาประเภทการแข่งขันสนามแข่งขันPattern น้ำมัน
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 256414.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส
TPD บางบอนน้ำมันกลาง
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 256414.00 น. เยาวชนอายุไม่เกิน 18 /21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันกลาง
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 256414.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 /21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันยาว
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 14.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันสั้น

รายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมติดตามได้
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามโบว์ลิ่งทุกแห่ง
หรือ คุณเทวกร อ่างเงิน
Tel : 0866539798
Line Id : Mesarapat

ผลการแข่งขัน สนามที่ 1
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
อาวุโสเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี