ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

___การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สนาม
____สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 26 ธันวาคม 2564
____สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
____สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 24 เมษายน 2565

กฎและกติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันการประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 จะประกอบด้วย  การแข่งขัน 3 สนาม (รวมรอบชิงชนะเลิศ)
2. แต่ละสนามจะมีแชมป์ของแต่ละสนามเพื่อนำ Point สะสม หลังจบการแข่งขันสนามที่ 3 ผู้ที่มี Point สูงสูงจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2565 ต่อไป
3. วันเวลา และกติกาการแข่งขัน จะมีการยืนยันก่อนการแข่งขันแต่ละสนามล่วงหน้า 1 เดือน
4. กติกาการแข่งขัน สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

Point คะแนนสะสม

ผลการแข่งขัน สนามที่ 3
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
อาวุโส
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ผลการแข่งขัน สนามที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
อาวุโส
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
point สนาม 2
โอเพ่น ชายโอเพ่น/เกรดเอ หญิง
เกรดเอ ชายเกรดบี ชาย
ผลการแข่งขัน สนามที่ 1
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
อาวุโส
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
โอเพ่นชายโอเพ่นหญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี