ชิงแชมป์ประเทศไทย 2563

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์, 7-8, 14-15, 21-22 มีนาคม 2563

____สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันรายการ การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563  และการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาย ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง  โดยพิจารณาเข้าร่วมโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขัน Asian Championship 2020 ณ ประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ นักกีฬาชาย อันดับ 1 และนักกีฬาหญิง อันดับ 1 จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  เข้าร่วมการแข่งขัน 46th MWA – Singha Thailand International Open Tenpin Bowling Championship 2020 ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ต่อไป
สิทธิพิเศษจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
____1. นักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี เป็นการคัดเลือกตัว เดินทางไปแข่งขัน World Youth Championship 2020 ณ เมือง Lima ประเทศ Peru ระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2563
____2. นักกีฬาชุด Open เป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาชุด Asian Indoor Game ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 และ Asian Championship ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2563
____3. นักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Junior Championship ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม (งบอยู่ระหว่างพิจารณา)

กติกาการแข่งขัน
ประเภท โอเพ่น ชาย / หญิง
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
ประเภทอาวุโส
ประเภททีม (ชมรม) รายชื่อทีม

กำหนดการแข่งขันประเภททีม (ชมรม)

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
10.00 น.ลงทะเบียน
11.00 น.-13.00 น.ประเภทเดี่ยว
13.00 น.-14.00 น.ลงน้ำมัน
14.00 น.-16.00 น.ประเภทคู่ผสม
16.00 น.-17.00 น.ลงน้ำมัน
17.00 น.-19.30 น.ประเภททีม Squad A
19.30 น.-20.30 น.ลงน้ำมัน
20.30 น.-22.30 น.ประเภททีม Squad B
22.30 น.มอบรางวัล

ตารางการแข่งขัน

วันที่

เวลา

ประเภท

สนามแข่งขัน

Pattern น้ำมัน

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 10.00 น. ประเภททีม (ชมรม)

นิวสตาร์โบว์ล
อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

น้ำมันกลาง
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 16.00 น. เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส

นิวสตาร์โบว์ล
อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

น้ำมันกลาง
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม13.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

TPD บางบอน

น้ำมันสั้น
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม13.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

TPD บางบอน

น้ำมันยาว
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม14.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 1)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 1)

Blu-O รัชโยธิน

น้ำมันกลาง
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม14.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 2)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 2)

Blu-O รัชโยธิน

น้ำมันสั้น
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม14.00 น.โอเพ่น ช/ญ (รอบที่ 2)
เยาวชนอายุไม่เกิน 21/18 ปี (รอบที่ 2)

Blu-O รัชโยธิน

น้ำมันยาว

ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเภททีม(ชมรม)
ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู่ผสม
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 1
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 2
ประเภททีม 4 คน
คะแนนรวม

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาสุโส

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 (รอบที่2)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 25632 (รอบที่2)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี