การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาทุกท่านเข้ารวมการแข่งขันรายการ
การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566
ประเภทการแข่งขัน
– ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
– ประเภทอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป
– ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
– ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี
– ประเภทโอเพ่น ชาย
– ประเภทโอเพ่น หญิง

วัน / เดือนเวลา ประเภทการแข่งขันสนามแข่งขันPattern น้ำมัน
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 256611.00 น.ยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป
TPD บางบอนน้ำมันกลาง
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 256614.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
โอเพ่น ขาย / หญิง
Blu-o รัชโยธินMedium Pattern
42 feet
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 256614.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
โอเพ่น ขาย / หญิง
Blu-o รัชโยธินLong Pattern
46 feet

กติกาการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ประเภทอายุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไปประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รวม
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีประเภทเยาวชนอายุไท่เกิน 18 ปี
วันที่ 1วันที่ 1
วันที่ 2วันที่ 2
ประเภทโอเพ่น ชายประเภทโอเพ่น หญิง
วันที่ 1วันที่ 1
วันที่ 2วันที่ 2