MWA THAILAND BOWLING TOUR 2024
ณ สนาม Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน ลงทำการแข่งขันในรายการ สิงห์ไทยแลนด์ทัวร์ ประจำปี 2567 โดยเปิดให้นักกีฬาทุกเกรด (เปิดโอเพ่น) ลงทำการแข่งขัน จะใช้คะแนนเฉลี่ยของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย กำหนดเกรด และแต้มต่อของนักกีฬาในการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขัน 3 ครั้ง
1. วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2567
2. วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2567
3. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567
ลงทะเบียน เวลา 10.00 น.
เริ่มแข่งขัน เวลา 11.00 น.

กติกาการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
รอบที่ 4รอบที่ 5รอบที่ 6
รวมรวม stepStep
ผลการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
รอบที่ 4รอบที่ 5รอบที่ 6
รวมรวม stepStep
ผลการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2567
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
รอบที่ 4รอบที่ 5รอบที่ 6
รวมรวม stepStep