ชิงแชมป์ประเทศไทย 2563

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเภททีม(ชมรม)
ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู่ผสม
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 1
ประเภททีม 4 คน รอบที่ 2
ประเภททีม 4 คน
คะแนนรวม

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 (รอบที่1)
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี
–  เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2563 (รอบชิงชนะเลิศ)
โอเพ่น หญิง
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
โอเพ่น ชาย
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี