ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19-20, 26-27 มกราคม 2562

กติกาการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
– โอเพ่น ชาย (รอบรองชนะเลิศ) 
– โอเพ่น หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
– โอเพ่น ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
– โอเพ่น หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
– เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
– อาวุโส