ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 10-11, 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

กติกาการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
– โอเพ่น ชาย
– โอเพ่น หญิง
– เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
– เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
– โอเพ่น ชาย (รอบรองชนะเลิศ) 
– โอเพ่น หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
– โอเพ่น ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
– โอเพ่น หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
– เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
– อาวุโส