About Us

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)

ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
ชื่อสมาคม [Eng] Thai Tenpin Bowling Association (TTBA)

สถานที่ติดต่อ

210/95 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หรือ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้อง 209-210
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์ โทร.023212310 , 023214591 โทรสาร 023219624 

หรือ โทร.023691504 , 023180940 ต่อ 1453 โทรสาร 023691504