About Us

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)

ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
ชื่อสมาคม [Eng] Thai Tenpin Bowling Association (TTBA)

สถานที่ติดต่อ

210/95 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หรือ ชั้น 23 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240