Tournament Of Champion 2014 พิมพ์

Bowling Tournament of Champions 2014

 

เป็นการแข่งขันระบบแต้มจริง โดยไม่กำหนดแต้มเฉลี่ย และใช้ระบบแต้มต่อของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย แข่งขัน 7 รอบ รอบละ 3 เกมส์ นักกีฬาจะโยนกี่รอบก็ได้ แต่ผลจะนำคะแนนที่ดีที่สุด 2 รอบ (6 เกมส์) มารวมกัน โดยกำหนดนักกีฬาที่มีอันดับ 1 – 15 เข้ารอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศต่อไป

 

กติกาการแข่งขัน

 

ตารางการแข่งขัน

ครั้งที่่ 1 วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ TPD บางบอน เวลา 13.00 น. ผลการแข่งขัน

ครั้งที่่ 2 วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ณ Blu-o รัชโยธิน เวลา 12.00 น. ผลการแข่งขัน

ครั้งที่่ 3 วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ P.S.Bowl พัทยา เวลา 13.00 น. ผลการแข่งขัน

ครั้งที่่ 4 เลื่อนการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ Major Bowl รังสิต เวลา 13.00 น.

ครั้งที่่ 5 เลื่อนการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ นิวสตาร์โบว์ อิมพิเรียล ลาดพร้าว เวลา 13.00 น.

ครั้งที่่ 6 เลื่อนการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ TPD บางบอน เวลา 13.00 น.

ครั้งที่่ 7 เลื่อนการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ Blu-o แคราย เวลา 13.00 น.

ครั้งที่่ 8 เลื่อนการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ นิวสตาร์โบว์ อิมพิเรียล ลาดพร้าว เวลา 13.00 น.