คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2543 - 2545
payday
คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2543 - 2545

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2543 – 2545 (2 ปี)

 

1.

พลตำรวจเอก พรศักดิ์

ดุรงควิบูลย์

นายกสมาคม

2.

พลตำรวจตรี อนันต์

ภิรมย์แก้ว

อุปนายกฝ่ายในประเทศ

3.

พลตำรวจตรี สมภพ

สกุนตะวิภาต

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/เหรัญญิก

4.

พลตำรวจตรี จุมพล

มั่นหมาย

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการนักกีฬา

5.

นายณรงค์

พงษ์วชิรินทร์

อุปนายกฝ่ายเทคนิค/พัฒนานักกีฬา

6.

นางสุวลัย

ศัตรูลี้

เลขาธิการ

7.

นายสมบุญ

เลิศวรรณศิริกุล

นายทะเบียน/คะแนนเฉลี่ย

8.

พลตำรวจตรี พงศพัศ

พงษ์เจริญ

ประชาสัมพันธ์

9.

นางกาญจนา

จันทร์กระจ่าง

ปฏิคม

10.

พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์

สังขพงศ์

กิจกรรมพิเศษ/เยาวชน

11.

นายสมพงษ์

คุณอักษร

กิจกรรมพิเศษ/เยาวชน

12.

นางวิภารัตน์

เหล่าตระกูลงาม

กิจกรรมพิเศษ/เยาวชน

13.

นายชาญณรงค์

จันทรเทศ

เทคนิค

14.

นายชาญชัย

ศรีรัตนชาญชัย

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

15.

นายสุพจน์

พีระโสภณ

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

16.

นายพยัพ

หล่อเหลี่ยม

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

17.

นายสุรชัย

ก่อศักดิ์วัฒนา

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

18.

นายทวีชัย

ตลับทอง

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting